Stomatologia Cyfrowa

Szukaj:

Cyfrowe wyciski 120 zł
Cyfrowe projektowanie uśmiechu 650 zł
Wax-up z drukarki 3D 500-650 zł
Mock-up z drukarki 3D 500-650 zł
Cyfrowy szablon chirurgiczny z drukarki 3D 650-1800 zł
Modele diagnostyczne z drukarki 3D 200 zł
Szyna relaksacyjna z drukarki 3D 500 zł
Nakładki wybielające z drukarki 3D 550 zł
Korona tymczasowa CAD/CAM FREZOWANA 1000 zł

Implantologia Cyfrowa

Konsultacja implantologiczna (do 45 min.) 150 zł
Pisemny plan leczenia implantologicznego 100 zł
CBCT (szczęka lub żuchwa) 190 zł
Pakiet implantologiczny (CBCT 1 łuk, plan leczenia + konsultacja) 380 zł
Implant STANDARD
Szablon chirurgiczny z drukarki 3D + cyfrowe planowanie zabiegu 650 zł
Wszczepienie implantu klasy standard 2100 zł
Odsłonięcie implantu + śruba gojąca 250 zł
Korona porcelanowa z łącznikiem tytanowym 2400 zł
Łączny koszt implantu wraz z koroną w procedurze STANDARD 5400 zł
Implant OPTIMUM
Szablon chirurgiczny z drukarki 3D + cyfrowe planowanie zabiegu 650 zł
Wszczepienie implantu klasy standard 2300 zł
Odsłonięcie implantu + śruba gojąca 250 zł
Korona cyrkonowa przykręcana z łącznikiem tytanowym 2900 zł
Łączny koszt implantu wraz z koroną w procedurze OPTIMUM 6100 zł
Implant PREMIUM
Szablon chirurgiczny z drukarki 3D + cyfrowe planowanie zabiegu 650 zł
Wszczepienie implantu klasy premium (Nobel, Straumann) 3000 zł
Odsłonięcie implantu + śruba gojąca 400 zł
Korona cyrkonowa na implancie z łącznikiem tytanowym 3100 zł
Łączny koszt implantu wraz z koroną w procedurze PREMIUM 7150 zł
Implant PREMIUM +
Szablon chirurgiczny z drukarki 3D + cyfrowe planowanie zabiegu 650 zł
Wszczepienie implantu klasy premium (Nobel, Straumann) 3000 zł
Odsłonięcie implantu + śruba gojąca (protokół wyłaniania dziąsła) 400 zł
Korona cyrkonowa przykręcana na implancie z łącznikiem cyrkonowym 3700 zł
Łączny koszt implantu wraz z koroną w procedurze PREMIUM + 7750 zł
All-on-4 (natychmiastowa odbudowa całego łuku zębowego na 4 implantach) od 19 000 zł
All-on-6 (natychmiastowa odbudowa całego łuku zębowego na 6 implantach) od 23 000 zł
Most porcelanowy 12 pkt. oparty na 4 lub 6 implantach (cena za sam most) od 20 000 zł
Most cyrkonowy 12 pkt. oparty na 4 lub 6 implantach (cena za sam most) od 25 000 zł
Most tytanowy frezowany z indywidualnie cementowanymi koronami od 34 000 zł
Proteza wsparta na 2 implantach (cena za 2 implanty+protezę) od 8350 zł
Proteza wsparta na 4 implantach (cena za 4 implanty + protezę) od 12400 zł
Szablon chirurgiczny z drukarki 3D 650-1800 zł
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego z augmentacją zębodołu od 1400 zł
Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego z augmentacją zębodołu od 1500 zł
Sterowana regeneracja kości (GBR) - 1 okolica od 1800 zł
Łącznik indywidualny od 1000 zł
Odtworzenie strefy dziąsła wokół implantu 1200-1500 zł
Korony na implantach
Korona tymczasowa PMMA na implancie od 1000 zł
Korona porcelanowa przykręcana na implancie z łącznikiem tytanowym od 2400 zł
Korona cyrkonowa przykręcana na implancie z łącznikiem tytanowym od 2900 zł
Korona cyrkonowa przykręcana na implancie z łącznikiem cyrkonowym od 3500 zł

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia bez bóli (ekstrakcje atraumatyczne, protokół Minimalnie Inwazyjna Chirurgia)
Ekstrakcja atraumatyczna zęba jednokorzeniowego z augmentacją 1400 zł
Ekstrakcja atraumatyczna zęba wielokorzeniowego z augmentacją 1500 zł
Ekstrakcja atraumatyczna zęba zatrzymanego z PRF (ósemka zatrzymana) od 1200 zł
Ekstrakcje zębów standardowe
Konsultacja chirurgiczna (do 15min.) 70 zł
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego 250 zł
Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego 350 zł
Ekstrakcja ósemki niezatrzymanej 350-450 zł
Ekstrakcja zęba zatrzymanego ( ósemka zatrzymana) 600-900 zł
Ekstrakcja skomplikowana zęba zatrzymanego – wycena indywidualna
Szycie zębodołu 50 zł
Dodatkowa ampułka znieczulenia 30 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego 350 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego z biomateriałem od 1600 zł
Plastyka wędzidełka (wykonywana laserem) 450-650 zł
Resekcja zęba jednokorzeniowego (bez biomateriału) 550 zł
Resekcja zęba wielokorzeniowego (bez biomateriału) 650 zł
Hemisekcja zęba 500 zł
Nacięcie ropnia 200 zł
Zdjęcie szwów założonych w innym gabinecie 60 zł
Biostymulacja laserem (w cenie 3 zabiegi) 200 zł
Chirurgia odtwórcza
Augmentacja materiałem kościo-zastępczym od 1200 zł
Sterowana regeneracja kości (GBR) 1800-2100 zł
Podniesienie dna zatoki (Sinus lift) metodą zamkniętą 2500 zł
Podniesienie dna zatoki (Sinus lift) metodą otwartą 4000-6000 zł
Rozszczepienie wyrostka zębodołowego od 1600 zł
Skomplikowane odbudowy atroficznego wyrostka zębodołowego - cena ustalana indywidualnie na podstawie szczegółowego badania CBCT oraz oceny warunków w jamie ustnej.

Stomatologia zachowawcza

Porada stomatologiczna (do 15min.) 70 zł
Znieczulenie 50 zł
Opatrunek zwykły 70 zł
Opatrunek leczniczy 140 zł
Wypełnienie glassjonomerowe 180 zł
Koferdam 40 zł
Pokrycie bezpośrednie MTA 190 zł
ICON – usuwanie odwapnień (białych plam) 230 zł /ząb
Bonding (planowany cyfrowo) 700 zł /ząb
Wypełnienia kompozytowe:
1. Małe 240 zł
2. Średnie 290 zł
3. Duże 340 zł
4. Odbudowa korony zęba 420 zł
5. Inlay, onlay, overlay bezpośreni 460 zł
6. Odbudowa korony zęba na 1. włóknie szklanym 690 zł
7. Odbudowa korony zęba na 2. włóknach szklanych 750 zł
Wypełnienia w odcinku estetycznym
1. Małe 250 zł
2. Średnie 300 zł
3. Duże 350 zł
4. Licówka kompozytowa z ręki 500 zł
Dopłata za użycie materiału Enamel 70 zł

Profilaktyka

1. Scaling 170 zł
2. Piaskowanie 170 zł
3. Fluoryzacja 120 zł
4. Pakiet higienizacyjny (scaling + piaskowanie + fluoryzacja) 300 zł
5. Lakowanie 120-140 zł

Endodoncja mikroskopowa

Konsultacja endodontyczna (do 20min.) 70 zł
Leczenie endodontyczne pierwotne na jednej wizycie pod mikroskopem Carl Zeiss (w cenie
leczenia nie jest zawarta odbudowa zęba)
ząb 1. kanałowy 620 zł
ząb 2. kanałowy 820 zł
ząb 3. kanałowy 1100 zł
ząb 4. kanałowy 1400 zł
Leczenie na dwóch i więcej wizytach
Wypełnienie czasowe 50 zł
Rewizja leczenia kanałowego (re-endo) pod mikroskopem Carl Zeiss
ząb 1. kanałowy 770 zł
ząb 2. kanałowy 980 zł
ząb 3. kanałowy 1450 zł
ząb 4. kanałowy 1650 zł
Usługi dodatkowe
Zamknięcie perforacji materiałem MTA 170-280 zł
Odbudowa ściany do leczenia kanałowego 120-170 zł
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego 170-350 zł
Zdjęcie korony 170 zł
Usunięcie złamanego narzędzia 250-450 zł
Użycie koferdamu 40 zł
Leczenie zęba przez koronę (dodatkowo do ceny leczenia endodontycznego) 120 zł

Protetyka cyfrowa

Konsultacja protetyczna (do 15min.) 70 zł
Plan leczenia protetycznego 100 zł
Korona cyrkonowa ząb trzonowy lub przedtrzonowy (6,7,5) 1600 zł
Korona cyrkonowa w strefie estetycznej (1,2,3,4) 1800 zł
Korona cyrkonowa z indywidualnie napalaną ceramiką od 1900 zł
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej nie wykonujemy
Most 3-punktowy frezowany cyrkonowy od 4800 zł
Inlay/ Onlay/ Overlay kompozytowy 920 zł
Inlay/ Onlay/ Overlay cyrkonowy 1380 zł
Inlay/ Onlay/ Overlay cyrkonowy indywidualnie charakteryzowany 1610 zł
Wkład koronowo-korzeniowy metalowy pojedynczy 460 zł
Wkład koronowo-korzeniowy metalowy złożony 580 zł
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego pojedynczy 460 zł
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego złożony 580 zł
Opracowanie zęba pod wkład koronowo-korzeniowy pojedynczy 120 zł
Opracowanie zęba pod wkład koronowo-korzeniowy złożony 170 zł
Opracowanie zęba pod koronę 120 zł
Gingiwektomia przedprotetyczna 1 pkt. 120 zł
Korona tymczasowa bezpośrednia 150 zł
Korona tymczasowa pośrednia 330 zł
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego 170-350 zł
Zdjęcie korony 170 zł
Zdjęcie mostu 350-600 zł
Ponowne cementowanie korony 170 zł
Protezy
Proteza akrylowa osiadająca na 1 ząb 400 zł
Proteza akrylowa osiadająca do 3. zębów 570 zł
Proteza akrylowa osiadająca do 5. zębów 690 zł
Proteza akrylowa całkowita 1500 zł
Proteza szkieletowa 1750 zł
Proteza acronowa 1950 zł
Proteza szkieletowa na zatrzaskach od 2700 zł
Wymiana matrycy teflonowej w protezie na zatrzaskach (1 matryca) 300 zł
Podścielenie płyty protezy 350 zł
Protezy na implantach
Proteza na 2 implantach (zaczepy kulowe lub lokatory, cena bez implantów) od 3800 zł
Proteza na 4 implantach (zaczepy kulowe lub lokatory, cena bez implantów) od 4800 zł
Proteza oparta na belce lanej od 5500 zł
Proteza oparta na belce frezowanej od 6900 zł

Usługi anestezjologiczne

Konsultacja anestezjologiczna 120 zł
Narkoza/ znieczulenie ogólne (pierwsza godzina) 1350 zł
Narkoza/ znieczulenie ogólne (każde rozpoczęte 30min.) 690 zł
Wszystkie usługi stomatologiczne wykonywane w narkozie cennik + 20%
Sedacja wziewna podtlenkiem azotu N2O (gaz rozweselający):
- pierwsze rozpoczęte 45 min. 200 zł
- każde kolejne 30 min. 100 zł

Diagnostyka radiologiczna

Zdjęcie RTG zęba (pojedyncze zębowe) 40 zł
Zdjęcie Pantomograficzne (Pantomogram) 90 zł
Zdjęcie Cefalometryczne (Cefalometria) 90 zł
CBCT szczęki (Tomografia 3D szczęki) 190 zł
CBCT żuchwy (Tomografia 3D żuchwy) 190 zł
CBCT wycinka łuku 130 zł
Tomografia zatok 190 zł
Tomografia stawów skroniowo-żuchwowych 190 zł

Wybielanie zębów

Wybielanie zębów metodą nakładkową 900 zł
Laserowe wybielanie zębów metodą gabinetową 1200 zł
Wybielanie zęba martwego (pierwsza wizyta) 190 zł
Wybielanie zęba martwego (każda kolejna wizyta) 80 zł

Stomatologia estetyczna

Bonding (w cenie planowanie cyfrowe oraz modele 3D) 700 zł/ ząb
Licówka pełnoceramiczna 1800-2000 zł
Licówka pełnoceramiczna (indywidualna koncepcja pacjenta) od 2200 zł
Cyfrowe wyciski 100 zł
Cyfrowe projektowanie uśmiechu 600 zł
Wax-up z drukarki 3D 400-600 zł
Mock-up z drukarki 3D 400-600 zł

Ortodoncja

Konsultacja ortodontyczna (do 45min.) 150 zł
Plan leczenia ortodontycznego 200 zł
Skany/ wyciski (modele diagnostyczne) 150 zł
Depropgramacja SSZ płytką Koisa przed rozpoczęciem leczenia + rejestracja zwarcia oraz wizyty kontrolne 1000 zł
Aparaty stałe 300 zł
Aparat metalowy 1900 zł/ 1 łuk
Aparat metalowy szampański 2400 zł/ 1 łuk
Aparat estetyczny (ceramiczny lub szafirowy) 2700 zł/ 1 łuk
Aparat bezligaturowy (samoligaturujący) metalowy 2700 zł/ 1 łuk
Aparat bezligaturowy (samoligaturujący) estetyczny 3200 zł/ 1 łuk
Aparat metalowy 2*4 (fragmentaryczny) 1000 zł/ 1 łuk
Aparat estetyczny 2*4 (fragmentaryczny) 1500 zł/ 1 łuk
Leczenie nakładkami 7000-15000 zł
Kontrola aparat stały 1 łuk 200 zł
Kontrola aparat stały 2 łuki 300 zł
Łuk powlekany (dopłata do wizyty) 50zł/ 1 łuk
Kontrola po zdjęciu aparatu (3 pierwsze kontrole odpłatne, kolejne bezpłatne) 100 zł
Retencja
Zdjęcie aparatu stałego 150 zł/ 1 łuk
Retainer stały 400 zł/ 1 łuk
Szyna retencyjna/ płytka retencyjna 450zł
Zdjęcie stałego retainera 200 zł/1 łuk
Doklejenie retainera 1 punkt 100 zł
Naprawa uszkodzonego zamka 100 zł
Pierwsza naprawa (bez kupowania nowego zamka) 0 zł
Ponowne klejenie zamka/ pierścienia 100 zł
Kontrola CAD co 8 tyg. 200 zł
Kontrola - aparat ruchomy 100 zł
Zdjęcie aparatu stałego 1 łuk 100 zł
Dodatkowe aparaty/elementy 100 zł
RPE Philosphy projektowany w 3D 1500 zł
Ekspander SPE na dwóch mini implantach 900 zł
Mini-implant ortodontyczny (TAD) 500 zł
Monoblock 700 zł
Twinblock 1200 zł
Klammt 700 zł
Bionator Baltersa 750 zł
Frankl 850 zł
Aparat GMD obustronny 1400 zł
Aparat GMD jednostronny 1100 zł
Aparat do dystalizacji 950 zł
Rotator trzonowców 500 zł
Expander 700 zł
Łuk podniebienny (typ Goshgarian) 450 zł
Łuk językowy 400 zł
Płytka Nance’a 750 zł
Hyrax/Hass 990 zł
Expander Marco - Rosa 900 zł
Q-helix/ Pendulum 800 zł
Wyciąg zewnątrzustny (Headgear) 400 zł
Zapora językowa 500 zł
Utrzymywacz przestrzeni (lutowany do pierścienia) 400 zł
Dodatkowy element stały (cleat językowy, guziczek, sprężynka, rurka) 50 zł
Założenie separatorów 0 zł
Stripping 50 zł
Rekonturing 50 zł
Aparaty ruchome
Płytka Schwarza 750 zł/ 1 łuk
Dodatkowa śruba prosta/specjalna 40 zł/110 zł
Maska twarzowa 650 zł
Trainer 500 zł
Płytka przedsionkowa 150 zł
Płytka przedsionkowa z zaporą 330 zł
Kontrola aparatu ruchomego 1 aparat 150 zł
Kontrola aparatu ruchomego 2 aparaty 200 zł
Dopasowanie/naprawa aparatu ruchomego przez technika 250 zł

Periodontologia

Konsultacja periodontologiczna 70 zł
Leczenie zmian na błonie śluzowej - 1 wizyta 90 zł
Płukanie kieszonki z aplikacją leku 120 zł
Badanie histopatologiczne 180 zł
Wyłuszczenie mukoceli (mucocele) 420-580 zł
Usunięcie kamienia ze ślinianki od 400 zł
Plastyka wędzidełka (laser) 450-550 zł
Szynowanie zębów włóknem szklanym 1 ząb 140 zł
Gingiwektomia (estetyczna) 1 ząb 140 zł
Kiretaż zamknięty do 3. zębów 290 zł
Kiretaż zamknięty powyżej 3-6 zębów od 480 zł
Kiretaż otwarty do 3. zębów 890 zł
Kiretaż otwarty powyżej 3-6 zębów od 1020 zł
Zabieg płatowy + regeneracja kości – mały od 1850 zł
Zabieg płatowy + regeneracja kości – duży od 2100 zł
Pogłębienie przedsionka jamy ustnej 800 zł
Pogłębienie przedsionka jamy ustnej z przeszczepem 1600 zł
Pokrycie recesji dziąsłowej (dokoronowe przesunięcie płata) 1 ząb 920 zł
Pokrycie recesji dziąsłowej (dokoronowe przesunięcie płata) 2 zęby 1100 zł
Pokrycie recesji dziąsłowej (dokoronowe przesunięcie płata) 3 zęby 1300 zł
Pokrycie recesji dziąsłowej z biomateriałem 1 ząb od 1500 zł
Gingiwoplastyka (plastyka dziąseł) do 3. zębów 520 zł
Gingiwoplastyka (plastyka dziąseł) do 6. zębów 800 zł
Gingiwoplastyka z osteoplastyką do 3. zębów 920 zł
Gingiwoplastyka z osteoplastyką do 6. zębów 1620 zł
Wydłużenie korony klinicznej zęba jednokorzeniowego 300 zł
Wydłużenie korony klinicznej zęba wielokorzeniowego 400 zł
Kortykotomia (1 ząb) 650 zł
Kortykotomia (2-3 zęby) 850 zł
Kortykotomia (ćwiartka) 1100 zł
Kortykotomia (1 łuk) 1800 zł

Stomatologia dziecięca

Wizyta adaptacyjna (do 20min.) 70 zł
Znieczulenie 50 zł
Polishing 70 zł
Wypełnienie glassjonomerowe w zębie mlecznym 140-180 zł
Wypełnienie kompozytowe 150-200 zł
Dewitalizacja ze znieczuleniem 100 zł
Lakowanie 120-140 zł
Lakierowanie zębów (fluoryzacja) 120 zł
Oczyszczenie zębów + fluoryzacja 150 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego 150-200 zł
Otwarcie zęba ropnego 100 zł
Badanie po urazie 100 zł
Instruktaż higieny 50 zł
Amputacja przyżyciowa 150 zł
Wypełnienie po amputacji 150 zł
Leczenie pośrednie 100 zł
Szynowanie zębów po urazie (za 1 ząb) 120 zł