Jakie są wskazania do usunięcia trzecich zębów trzonowych?

Zapalenie okołokoronowe – czyli zapalenie tkanek miękkich wokół zatrzymanej korony zęba spowodowane naturalną florą bakteryjną, która podczas spadku odporności może doprowadzić do wzrostu liczby bakterii i tym samym wywołać zakażenie.
Choroba przyzębia – pozostawienie zatrzymanej ósemki może wpływać na kostne otoczenie drugiego zęba trzonowego i predysponować do schorzeń przyzębia a także w dalszym etapie powodować recesje dziąsłowe prowadząc do próchnicy korzenia i rozchwiania zęba.
Próchnica – trzecie zęby trzonowe ze względu na swoje położenie nawet jeżeli są wyrznięte, i tak stanowią duże wyzwanie dla pacjentów jeżeli chodzi ich czyszczenie. Jeszcze większe wyzwanie stanowi zatrzymana ósemka, która nie znajduje się w prawidłowym położeniu oraz jest częściowo zatrzymana.
Resorpcja korzeni – zatrzymana ósemka w bliskiej odległości drugiego zęba trzonowego może doprowadzić do resorpcji jego korzenia. Dzieje się tak najczęściej u osób w wieku 21-30 lat.
Zmiany patologiczne – mieszki zębowe zatrzymanych ósemek mogą powodować powstanie pewnych guzów i torbieli zębopochodnych.

Jakie są przeciwwskazania do usunięcia trzecich zębów trzonowych?

Jeżeli potencjalne powikłania przewyższają korzyści należy odstąpić od zabiegu usuwania zatrzymanych ósemek. Do głównych przeciwwskazań należy zaliczyć: ryzyko poważnego uszkodzenia sąsiednich struktur, podeszły wiek, niekontrolowana choroba układu sercowo naczyniowego i oddechowego, znaczna koagulopatia, upośledzenie odporności.

Co potrzebne jest do zabiegu usunięcia zatrzymanej ósemki?

Przed przystąpieniem do usunięcia zęba zatrzymanego w naszej klinice standardowo wykonujemy zdjęcie rentgenowskie – Pantomogram lub Tomografię komputerową. Ponadto zbierany jest szczegółowy wywiad chorobowy.

Czy usuwanie zatrzymanych zębów boli?

Nie, cały zabieg przeprowadzony jest w znieczuleniu miejscowym.

W jakiej pozycji najczęściej występują zatrzymane zęby trzonowe?

Najczęściej spotykane umiejscowienie zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie to położenie mezjokątowe. W takich przypadkach mezjalna powierzchnia trzeciego zęba trzonowego może leżeć poniżej dystalnego zarysu drugiego trzonowca. W dalszej kolejności jest zatrzymanie poziome, pionowe oraz dystalnokątowe – stanowiące największe wyzwanie dla każdego chirurga.

Co powoduje zatrzymanie wyrzynania trzecich zębów trzonowych?

Powodem dla którego następuje zatrzymanie wyrzynania trzecich zębów trzonowych w kości szczęki lub żuchwy jest niewystarczająca ilość miejsca. Udowodniono także, że istnieje genetyczna predyspozycja do do występowania zatrzymanych zębów trzonowych.